• - Пух? - каза Прасчо.
  • - Да! - отговори Пух
  • - Нищо… - каза Прасчо, хващайки го за лапичката. - Просто исках да съм сигурен, че те има, Пух..